Stichting Wilhelminapark e.o.

Het bestuur

U kunt ze bereiken door een mail te sturen naar bestuur@wilhelminapark.com.

De stichting kent aan haar bestuursleden geen enkele beloning of vergoeding toe; hun inzet is belangeloos. Uitzondering hierop zijn vooraf goedgekeurde onkosten t.b.v. de stichting. Deze kunnen vergezeld van een betalingsbewijs worden ingediend.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld. Na aanvraag via de penningmeester kan deze ter beschikking worden gesteld.