Stichting Wilhelminapark e.o.

Wilhelminapark, Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium te Utrecht

Vanaf 1993

De Stichting Wilhelminapark en omstreken bestaat sinds 1993 en heeft als doel op te komen voor de belangen van de bewoners en hun buurt, de omgeving van het Wilhelminapark, Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium te Utrecht. Het gaat om het bewaken van de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden en het in stand houden van de monumentale waarde van het groengebied en de bebouwing. Daarvoor is verantwoord beheer en gebruik van het openbaar groen nodig.

Anno Nu

De Stichting volgt nog steeds kritisch de ontwikkelingen en voornemens van groenonderhoud, bestemmingsplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkbeheer en stadsvernieuwing in het werkgebied en probeert invloed uit te oefenen op de politieke en bestuurlijke besluitvorming met alle wettige middelen die voor het verwerkelijken hiervan nuttig of nodig geacht worden.

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over de stichting en het Wilhelminapark.