Stichting Wilhelminapark e.o.

Wilhelminapark, Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium te Utrecht

Stichting Wilhelminapark en omgeving

Stichting Wilhelminapark e.o. is in 1993 opgericht met het doel om het karakter, de sfeer en de kwaliteit van het park te borgen. De Stichting volgt actief alle ontwikkelingen rondom het park en probeert waar nodig invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De Stichting is er voor alle omwonenden en gebruikers van het Wilhelminapark en wil deze er zoveel mogelijk bij betrekken. Daarvoor is het nodig op de hoogte te zijn van meningen en ideeën die er leven en zullen alle belanghebbenden regelmatig worden geïnformeerd over de stand van zaken in en rondom het gebied.

 Speurtocht in het Wilheminapark in Utrecht

Speurtocht in het Wilheminapark in Utrecht

Vanaf 1993

De Stichting Wilhelminapark en omstreken bestaat sinds 1993 en heeft als doel op te komen voor de belangen van de bewoners en hun buurt, de omgeving van het Wilhelminapark, Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium te Utrecht. Het gaat om het bewaken van de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden en het in stand houden van de monumentale waarde van het groengebied en de bebouwing. Daarvoor is verantwoord beheer en gebruik van het openbaar groen nodig.

Anno Nu

De Stichting volgt nog steeds kritisch de ontwikkelingen en voornemens van groenonderhoud, bestemmingsplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkbeheer en stadsvernieuwing in het werkgebied en probeert invloed uit te oefenen op de politieke en bestuurlijke besluitvorming met alle wettige middelen die voor het verwerkelijken hiervan nuttig of nodig geacht worden.

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over de stichting en het Wilhelminapark. 

Click here to change this text