Stichting Wilhelminapark e.o.

Beleidsvisie

In september 2004 is de beleidsvisie voor het Wilhelminapark, Emmalaan, Hogelandsepark en haar omgeving gepubliceerd. Het is een zeer informatief boekje met als titel: Vroeger, nu en later.

In dit boekje staat de lange termijnvisie tot 2050 beschreven voor het Wilhelminapark. Deze gaat dienen als basis voor overleg en samenwerking met de gemeente en andere organisaties. Op deze manier hopen we de kwaliteit, sfeer en het unieke karakter van het parkgebied in stand te kunnen houden. De visie is nadrukkelijk geen uitvoeringsplan, maar een kader waarbinnen ontwikkelingen voor de komende 50 jaar worden aangegeven. Ook geeft de visie oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten.

De beleidsvisie is opgesteld door:

Copijn Utrecht Tuin- en landschapsarchitecten bv
Ir. G. Bartelse
Ir. L.M. Copijn – Schukking

U kunt het boekje bestellen. Het kost 5 euro. Stuur daarvoor een e-mail naar: info@wilhelminapark.com

U kunt de beleidsvisie hier downloaden.