Stichting Wilhelminapark e.o.

Het bestuur

U kunt ze bereiken door een mail te sturen naar bestuur@wilhelminapark.com.

De stichting is een ANBI (een algemeen nut beogende instelling). De stichting kent aan haar bestuursleden geen loon, beloning of vergoeding toe; hun inzet is belangeloos. Uitzondering hierop zijn vooraf door het bestuur goedgekeurde onkosten ten behoeve van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Indien winst gemaakt wordt, dan komt dit ten goede aan het algemeen nut zoals beschreven onder Doel & Werkwijze en Beleidsvisie op deze website.