Aanleg persleiding

U heeft ze natuurlijk allang zien liggen op de promenade, een aantal buizen. Deze zijn voor de aanleg van de persleiding, die ervoor moet zorgen dat de watertoevoer in de toekomst voldoende is. We schreven er al eerder over.

Buizen aan elkaar lassen
Er wordt op dit moment hard aan gewerkt. Op de promenade worden de buizen aan elkaar gelast. De twee strengen van de aan elkaar gelaste buizen worden tijdelijk ‘opgeslagen’ in de Koningsloot.  Daarna worden ze gebruikt voor de gestuurde boring.

Daarna boren
Het eerste stuk boring is vanaf de kruising L. de Colignystraat/Koningslaan tot nummer Koningslaan 48 en het tweede stuk vanaf dit punt naar de noordpunt van de Koningsloot. Vanuit de kruising L. de Coligny/Koningslaan wordt twee kanten op geboord: naar het gemaal en naar Koningslaan 48. De verbinding met de zuidkant van de Koningsloot en het perspunt wordt deels gegraven.

Dan aansluiten
Op de aansluiting van de nieuwe leidingen moeten we nog wachten, omdat de pompen er nog niet zijn. Dat wordt na de bouwvak.