Acties tegen reclamebordjes op rotondes, teken de petitie!

Met dit bericht willen wij u informeren aangaande onze acties tegen de reclamebordjes op het grasperk rondom de Rode Beuk. De plaatsing van de reclamebordjes is het gevolg van een raadsbesluit van 30 januari 2014. De gemeenteraad heeft toen een motie aangenomen waarin het college is opgedragen te onderzoeken welke rotondes in aanmerking komen voor betaalde reclame. De opbrengst hiervan zou ten goede moeten komen van het onderhoud van de rotondes. Het was voor de Stichting Wilhelminapark e.o. een verrassing dat ons parkgebied niet uitgezonderd is gebleven van deze sponsoractie. Het grasperk van de Rode Beuk is formeel geen rotonde. Bovendien ligt dit perk in beschermd stadsgezicht. Na de ludieke actie ‘misplaatst’, waarover het AD publiceerde, hebben de Stichting Wilhelminapark de volgende acties ondernomen:

  • Ons ongenoegen schriftelijk kenbaar gemaakt bij alle fracties van de Gemeenteraad en het College van B & W van Utrecht. Naar aanleiding hiervan zijn door Groen Links schriftelijke vragen gesteld aan het college.
  • We zijn in gesprek gegaan met de gemeente, de makelaar (de feitelijke sponsor) en het bedrijf dat de reclamebordjes i.o.v. de gemeente heeft geplaatst. Doel van deze gesprekken is dat de betrokken partijen overeenstemming bereiken voor verwijdering van de bordjes.
  • Op onze nieuwjaarsbijeenkomst is een schriftelijke petitie opgesteld en ondertekend door de aanwezigen. Hier zouden we een vervolg op willen geven door deze petitie online beschikbaar te stellen. Hiermee willen wij ook u de gelegenheid bieden om uw ongenoegen te uiten.

Inmiddels is het ook duidelijk dat een aantal buurbewoners het er niet bij laten zitten. Ook zij zochten contact met gemeentelijke instanties en tekenden o.a. bezwaar aan. Één van deze mensen, Carl Splinter, heeft een digitale petitie opgesteld.
Om de krachten te bundelen en niet een tweede petitie op te stellen hebben we ervoor gekozen om de petitie van Carl te ondersteunen.
U kunt dat ook doen! De petitie van Carl Splinter kunt u via onderstaande link benaderen:

https://petities.nl/petitions/geen-reclameborden-op-de-rotondes?locale=nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u de petitie ondertekent