Architectuurwandeling op 16 september

Architectuurwandeling op 16 september

Op zaterdagochtend 16 september wordt er weer een architectuurwandeling georganiseerd voor donateurs van de stichting Wilhelminapark. Kunsthistorica Go Bruêns zal dan weer uitleg geven over architectuur in de omgeving van het Wilhelminapark. Deze keer gaat de wandeling niet helemaal door het park, maar zullen we ook richting het Rietveldhuis gaan.

Over architectuur rondom ons park valt veel interessants te vertellen. Bijvoorbeeld dat de eerste bewoners van het Wilhelminapark zich eind negentiende en begin twintigste eeuw in een echte nieuwbouwwijk hebben gevoeld. Ver weg van het centrum zonder openbaar vervoer, pionierden zij midden van hoveniers land. Pas na de aanleg van de Burgemeester Reigerstraat in 1910 kwam hier een einde aan en werd de aansluiting beter.

In 1898 en 1899 werden aan de westkant van de Emmalaan en aan de oostzijde van de Ramstraat, statige en hoge herenhuizen gebouwd. Architect P.J. Houtzagers ontwierp deze stadvilla’s met rijke detaillering, zowel binnen als buiten. Ook zijn hier later grote tegeltableaus aangebracht.

In die tijd was er veel vrijheid in bebouwing en aanleg (er waren nog geen schoonheidscommissies) en dat is duidelijk in de architectuur te zien. Dit heeft ook de aantrekkelijkheid van de wijk verhoogd. Daardoor zijn veel van de huizen uit de eerste jaren van de 20ste eeuw niet zo duidelijk in een bepaalde stijl gebouwd. Ze zijn een beetje traditioneel met restanten van neo-gotische en neo-renaissance kenmerken. Huizen in de Art Nouveau-stijl (met de gele stenen aan de Koningslaan) waren in de tijd het modernst.

De wandeling begint om 10.30 uur bij het beeld van Wilhelmina. U kunt zich voor de wandeling opgeven door een mail te sturen naar Mieke Oldenburg, moldenburg@edburgh.com.