Artikel over ons park in Elsevier

Ons mooie park heeft de landelijke pers gehaald. In het kerstnummer van het magazine Elsevier is een artikel verschenen over het Wilhelminapark. Op de voorpagina is al te lezen: ‘Wilhelminapark in Utrecht: deftig wonen voor elite‘.
De journalist heeft ook contact gezocht met de stichting, dus we worden regelmatig genoemd.
Bent u vergeten de Elsevier te kopen? Download dan hier het artikel.