Bestuursleden stichting Wilhelminapark gevraagd

Vacature

In haar ruim 15 jarig bestaan heeft het bestuur van de stichting Wilheminapark de nodige wijkbewoners gehad die veel vrije tijd en energie in het behoud van ons mooie park hebben gestoken. Het stokje wordt daarbij van tijd tot tijd doorgegeven. Ook nu is zo’n moment weer aangebroken en hebben twee bestuursleden te kennen gegeven om te willen stoppen.

Dank

Het gaat hierbij om Tine de Vries en Chris Eijkholt. De medebestuursleden willen hen beiden hartelijk danken voor hun inspanning en gezelligheid en zullen hun inbreng missen wanneer zij vertrekken.

Opvolging

Praktisch gezien betekent het dat er twee plaatsen vacant zijn. Ideaal zou zijn wanneer deze plekken ingevuld worden met een persoon die affiniteit heeft met communicatie en een met affiniteit met groen. Daarnaast wordt altijd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen het bestuur gestreefd. Dus ook twintigers, dertigers en veertigers zijn bijzonder welkom!

Details

Binnen de stichting is besloten tot vernieuwing van de website en uitbouw van haar redactie. Daarnaast wordt al langer gewerkt aan verdere professionalisering van de communicatie. De vernieuwing van de 2 keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief is daarvan een duidelijk voorbeeld. Echter, er zijn meer zaken die op dit vlak spelen en er wordt dan ook gezocht naar een enthousiaste persoon die het leuk vindt om hier flink mee verder te gaan.

De post groen is de brug vanuit het bestuur met de beheergroep. Deze groep is operationeel actief met vooral het (dagelijkse) onderhoud van het park en wat daarmee samenhangt. Om die reden is het een voordeel wanneer door ervaring en interesse bekendheid met groen aanwezig is.

Naast deze specialismen is een ieder binnen het bestuur actief met onderwerpen in en om het Park. Het gaat hierbij om zaken als bebouwing, veiligheid, recreatie, verkeer, financiering, etc. De gemeente, wijkbewoners en onze donateurs in het bijzonder zijn belangrijke stakeholders waar intensief contact mee bestaat. Gemiddeld wordt er een keer per maand vergaderd. Daarbuiten heeft een ieder zijn/haar activiteiten/projecten waar afhankelijk van beschikbare tijd meer/of minder tijd aan wordt besteed.

Interesse?

Heeft het voorafgaande uw interesse gewekt dan vinden wij het erg leuk wanneer u zich voor het bestuur beschikbaar zou willen stellen. Graag ontvangen wij dan van u een email met uw contactgegevens ( bestuur@wilhelminapark.com ). Er wordt dan vervolgens contact met u opgenomen om kennis te maken en meer details te verschaffen over inhoud en activiteiten van het bestuur.

Anton Verbunt