Bodemgesteldheid grote weide

De Stichting heeft een zienswijze bij de gemeente ingediend tegen het gebruik van het grote veld tijdens de Singelloop. Dit evenement is te grootschalig geworden. In 2013 waren er circa 20.000 mensen en veel tenten en kramen. Funest voor het  groen, zeker wanneer het weer ongunstig is.

Ons argument: een te grote druk op het veld veroorzaakt een verdichting van de bodem. Dit tast de kwaliteit van het groen aan en verkort de levensduur van bomen, planten en het gras. Het is slecht voor de uitwisseling van bodemgas, de biodiversiteit van de grond en wortelgroei.

De gemeente heeft hier inmiddels onderzoek naar laten uitvoeren. Dit wijst uit dat de verdichting aan de buitenrand van het centrale gazon, tussen en nabij de bomen, het grootst is. Geadviseerd wordt om op die plaatsen de grond extra te bewerken. Een ander advies is om intensieve betreding in de toekomst te voorkomen. Zondag 28 september zal de Singelloop echter weer gehouden worden. De Stichting is benieuwd hoe de toestand van de grote weide is na dit evenement.