Donateursboom geplant

Het was een knusse bijeenkomst, op woensdagmiddag 10 maart. Vanwege de lancering van het Bomenplan heeft de Stichting Wilhelminapark aan de gemeente Utrecht een Lampionboom aangeboden. Deze is om half 5 ’s middags officieel geplant.

In het Bomenplan staat welke bomen in de komende vijftien jaar op welke plekken geplant moeten worden en welk achterstallig onderhoud uitgevoerd moet worden om de structuur, het beeld, van het park en de soortenrijkdom in stand te houden. Dit plan, met als ondertitel ‘Hand aan de schop’, is geschreven door deskundigen van de gemeente, maar wel met intensieve begeleiding van onze stichting.

Het planten van de bijzondere Lampionboom (Koelreutheria paniculata) is bedoeld als stimulans om voortvarend met de uitvoering van het Bomenplan aan de slag te gaan.

Wilt u meer weten over het Bomenplan? Download hier het persbericht.
Lees hier het artikel over het bomenplan in het AD van 11 maart ’10.