Droogte in het voorjaar

Droogte in het voorjaar

Het voorjaar was nog weer droger dat vorig jaar en dan moet de zomer nog komen! Voor pas geplante bomen, die hun wortelstelsel nog niet volledig ontwikkeld hebben, is het moeilijk voldoende water op te zuigen. Gelukkig schiet de gemeente in droge tijden te hulp. De bomen die eind 2018 en 2019 zijn geplant, krijgen als dat nodig is een flinke sloot water. De gemeente heeft een aannemer ingehuurd, die water uit de Kromme Rijn tapt en met tanks naar het park en andere plekken in de stad vervoert. De nieuwe dikkere bomen hebben bij het planten een gietrand gekregen. Daarbinnen kunnen de nodige liters worden uitgegoten. Ook de zeldzame zakdoekenboom wordt af en toe van een broodnodige portie water voorzien.
Ook voor de oudere bomen kan de droogte een probleem zijn. Er zijn zo’n zestien bomen, waarvan de conditie niet meer optimaal is. Veertien daarvan zijn ouder dan honderd jaar! Daar zitten negen monumentale kastanjes bij, die al door zwammen of de kastanjebloedingsziekte zijn aangetast. Het is de vraag hoe lang deze bomen het nog redden. Droogte maakt het er zeker niet makkelijker op.