Het Wilhelminapark als evenementenlocatie?

Het Wilhelminapark als evenementenlocatie?

De gemeente Utrecht heeft gewerkt aan beleid voor evenementen op buitenlocaties. Voor 39 buitenlocaties zijn concept-‘locatieprofielen’ opgesteld, ook voor het Wilhelminapark.

Het conceptprofiel voor het Wilhelminapark houdt in dat er jaarlijks:

–  op 6 dagen evenementen kunnen plaatsvinden met een ongelimiteerd aantal bezoekers,  plus
–  op 12 dagen evenementen kunnen plaatsvinden waarbij maximaal 2.500 bezoekers gelijktijdig
aanwezigen mogen zijn, plus
–  op een onbeperkt aantal dagen evenementen kunnen plaatsvinden waarbij maximaal 500
bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn.

Zo’n belasting is natuurlijk veel te groot voor het park. En dat is onacceptabel.  De monumentale bomen, de grasvelden en de struikenpartijen zijn kwetsbaar en niet geschikt voor het opvangen van grote mensenmassa’s.
De druk op het park is ook zonder evenementen al fors. Onderzoek dat nota bene in opdracht van de gemeente zelf is uitgevoerd, laat zien dat door inklinking van de grond de ongestoorde wortelgroei van bomen op en rond het grote veld in het park belemmerd wordt.

Vooral in de periode van half april tot half oktober wordt het grote veld intensief gebruikt voor dagrecreatie. In diezelfde periode zouden dus ook nog 18 grote evenementen kunnen plaatsvinden, en daarbovenop nog een onbeperkt aantal kleinere evenementen. Ook grote meerdaagse evenementen met duizenden bezoekers houdt de gemeente voor mogelijk in dit relatief kleine stadspark.

Natuurlijk is het goed om te zien dat er genoten wordt van het park. Tegelijkertijd is het van belang dat ook de gemeente zich realiseert dat de draagkracht van het park niet oneindig is.

Het gaat nog om een concept. Maar we zijn niet blij met het resultaat. Het locatieprofiel is niet opgesteld met oog voor behoud van de monumentale en groenwaarden van het park. De wens om meer evenementen te kunnen organiseren is leidend geweest. Het bestuur van de Stichting Wilhelminapark e.o.. heeft natuurlijk gereageerd op het conceptlocatieprofiel. Die reactie gaat vooral over de noodzaak voorzichtig om te springen met het weinige groen dat er is in de stad. Dat kan de gemeente toch niet negeren.

Het Wilhelminapark bestaat bijna 125 jaar en is sinds 2002 een Rijksmonument. Aan onze generatie de taak om te zorgen dat het park zijn monumentale waarde en zijn vitaliteit ook voor toekomstige generaties behoudt. Het conceptlocatieprofiel draagt hieraan niet bij, integendeel.