Hand aan de Schop

Een concreet bomenplan voor de nabije en verre toekomst.

Niet alleen winterstormen zoals we die begin dit jaar meemaakten brengen schade aan het park. Midden juni nog spleet een markante over het water hangende waterwilg in tweeën en werd iepziekte geconstateerd bij een oude Iep aan de rand van de grote speelweide. Een monumentaal park als het onze behoeft niet alleen onderhoud. Het vraagt om een vooruitziende blik, een proactief beleid, een concreet bomenplan. Het oorspronkelijke plan van Copijn en De Loran zal hierbij als uitgangspunt en leidraad dienen. Omdat we in een park met levende organismen te maken hebben zal begrijpelijkerwijs naar de geest en niet naar de letter gehandeld kunnen worden.

Als logisch vervolg op de Beleidsvisie uit 2004 en het Beheerplan Wilhelminapark uit 2005 wordt er hard gewerkt aan een “Hand aan de Schop” plan. Waarin heel concreet een beplanting- en vervangingsplan voor de komende vijf jaar wordt uitgezet. Hierbij wordt zeker ook in ogenschouw genomen wat er de afgelopen decennia aan diversiteit verloren is gegaan en hoe we die in loop der jaren weer op peil kunnen brengen.

De beheergroep Wilhelminapark werkt hierbij nauw samen met de gemeentelijke gebiedbeheerder Johanna Sinnema die per 1 juli 2007 is opgevolgd door Ina Massop. In overleg met de beheergroep is een aanvraag voor een offerte opgesteld, die door de gebiedsbeheerder is uitgezet bij het Ingenieurs Bureau Utrecht (IBU). Hopelijk kan snel worden gestart met het onderzoeken en beschrijven van de huidige situatie en het opstellen van een 5 en 10 jaren plan.

Het 10 jaren plan is moeilijker heel concreet te maken omdat er logischerwijs geen zicht is op hoe het bv de kastanjes en de paar resterende iepen zal vergaan. Het plan zal dus voorwaardelijk geformuleerd worden en ieder jaar opnieuw tegen het licht worden gehouden en waar nodig bijgesteld. Doel is dat het park er over twintig jaar en nog verder in de toekomst landschappelijk en botanisch mooi en boeiend bij ligt.