Toegang tot enquête evenementlocaties inmiddels gesloten

Toegang tot enquête evenementlocaties inmiddels gesloten

De gemeente is een stap verder in haar plannen om voor alle evenementlocaties van Utrecht een profiel op te stellen. Een aantal Utrechtse parken is hierin als evenementlocatie opgenomen. Waaronder ook het Wilhelminapark.

In de zomer van 2019 heeft een inspraakavond plaatsgevonden over ons park als evenementlocatie. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente een concept locatieprofiel voor het Wilhelminapark opgesteld. In dit concept locatieprofiel zijn de kaders beschreven voor de aantallen en de omvang van evenementen in óns park.

Wat blijkt: Volgens dit conceptbeleid zal het aantal en de omvang van evenementen toenemen! Daarom zijn wij erg bezorgd over dit voorgenomen beleid. Als stichting hebben we daarom ook gereageerd op dit conceptprofiel. Zodra er meer bekend is, geven we op de website een update.