Heestervisie definitief

Op initiatief van de beheergroep en gemeente Utrecht is in samenwerking met Copijn tuin- en landschapsarchitecten een heestervisie gemaakt. De definitieve versie is voor de zomer beschikbaar. Roeland Gulikers van de gemeente Utrecht, verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen in het park: “Het mooie van de heestervisie is dat er geen einddatum aan zit. We kunnen jaarlijks bepalen welke plantvakken we aanpakken en wat we precies gaan doen.”