Het vellen van bomen

Van tijd tot tijd worden er bomen geveld in het park. Sommige mensen vinden dit erg jammer, zeker als het gaat om wat oudere bomen die heel beeldbepalend zijn. Toch is het noodzakelijk dat dit gebeurt. Dat leest u hieronder.

Hoe zit het?
Bomenexperts van de gemeenten controleren regelmatig de bomen in onze stad. Zij kijken dan naar conditie, stabiliteit en veiligheid van de boom. Als blijkt dat de conditie van de boom zo slecht is dat deze niet meer kan verbeteren met extra maatregelen, dan komt deze boom op de halfjaarlijkse gemeentelijke vellijst te staan. Deze wordt elk voor- en najaar gepubliceerd. De boom zal dan binnen een jaar worden geveld.

Noodkap
Het kan ook zijn dat de conditie van de boom zo slecht is, dat de boom direct gevaar oplevert. Dan volgt noodkap. De procedure loopt in dat geval niet via de gemeentelijke vellijst, dat duurt te lang. Dit is op dit moment het geval met een aantal kastanjes, die zwaar te lijden hebben van de kastanjebloedingsziekte.

En daarna?
In principe komt voor elke boom weer een nieuw exemplaar terug. Maar in ons gebied geldt een bomenplan. Daarom komt soms niet deze boom terug, maar een andere. Of de plaats schuift iets op. Dit wordt gedaan om de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl voor het Wilhelminapark en de meer formele stijl voor het noordelijke deel weer sterker te laten uitkomen.
Dit najaar zijn in het kader van het bomenplan een flink aantal bomen geplant. Ze zijn nu nog klein, maar onze kinderen, en vooral onze klein- en achterkleinkinderen, zullen er zeker van gaan genieten, als we nu goed voor de bomenstand zorgen.

Bomen in Utrecht
Op de site van de gemeente Utrecht kunt u de zien wat gemeente Utrecht precies doet voor en met zijn bomen.
Ga naar Bomen in Utrecht. Hier vindt u informatie, zoals veiligheidinspecties, ziekten en plagen, kapvergunning. Mooi is de bomenkaart. U vindt er ook de vellijsten, met de reden van kap.

Anneloek Bunnik-Teenstra (Beheergroep)