Hoeveel evenementen kan ons park aan?

Hoeveel evenementen kan ons park aan?

De gemeente Utrecht gaat nadenken over beleid ten aanzien van evenementen in de Utrechtse parken. We hebben hier al langer voor gepleit en we zijn hier blij mee! Waarom, denkt u misschien? Zoveel evenementen zijn er toch niet in het Wilhelminapark? En ze zijn toch gezellig? Tot een aantal jaren geleden dacht de stichting daar exact zo over.

Druk neemt toe

De tijd dat mensen alleen maar een ommetje maakten in het park of genoten van de zon op een bankje ligt ver achter ons. In de zomermaanden ligt het park vol mensen. Ook neemt het aantal sporters toe, evenals het aantal evenementen. Tot 2012 was het beleid om jaarlijks niet meer dan vijf evenementenvergunningen af te geven. Het afgelopen jaar zijn dat er al twaalf geweest, waarvan sommige voor meerdere dagen. Terwijl steeds zwaarder materiaal wordt gebruikt. Auto’s, grote tractoren en vrachtwagens, zware tenten.

Het tij keren

Maar door het steeds intensievere gebruik verdicht de bodem zich en klinkt de grond in, waardoor de wortels van bomen rond de grote weide onvoldoende ruimte hebben om te kunnen blijven groeien.
Het wordt tijd dat we ons afvragen wat het park eigenlijk van ons nodig heeft om op de langere termijn zijn vitaliteit te behouden. Dat is een mooie uitdaging. Het Wilhelminapark is een van de weinige oude stadsparken in Nederland dat nog zo intact is. Laten we zijn schoonheid koesteren.