Informatie over de Rode beuk

Dat de Rode beuk ziek is, is bekend. Maar niemand weet precies wat de monumentale boom mankeert en hoe ernstig het is. Daar gaat nu verandering in komen; senior technisch boomadviseur Frank van den Brink van de gemeente Utrecht geeft op vrijdag 10 juli om 10 uur ’s ochtends tekst en uitleg op de rotonde bij het Rosarium.

De monumentale Rode beuk is aangetast met een agressieve schimmel die de jonge haarwortels van de boom vernietigt. Genezen kan de boom niet meer maar de gemeente gaat hem wel verzorgen en monitoren met als wens de boom op een natuurlijke wijze te laten afsterven.

Achtergrond
In de zomer van 2014 verschenen een aantal zwarte vochtige plekken op de stam van de ongeveer 164-jarige beuk. De boom werd vervolgens door de groep Cultuurtechniek van Stadswerken – Stedelijk Beheer gemonitord op uitbreiding van de plekken. Na grondig (DNA-)onderzoek door een extern bureau bleek de boom te zijn aangetast door de bodemschimmel Phytophthora plurivora. Ook een second opinion wees dit uit.

Aanpak
De gemeente wil de beeldbepalende Rode beuk zo lang mogelijk handhaven. De conditie van de boom is nog redelijk goed en kan nog zeker enkele jaren mee. De boom zal extra worden gemonitord op verdere uitbreiding van de schimmel. Ook worden bomen in een straal van 300 meter extra in de gaten gehouden, vanwege het gevaar van een eventuele besmetting.
Pas wanneer de Rode beuk gevaar op gaat leveren voor de omgeving, zal deze geveld moeten worden. Bij een eventuele herplant zal een forse nieuwe Rode beuk worden teruggeplant. Dan zal de gemeente ook de grond rond de huidige boom vervangen.

Lees meer in het wijkbericht.