Julius Emmelot overleden

Op 3 oktober is Julius Emmelot overleden. Hij is 87 jaar geworden.

Julius is één van de oprichters van de Beheergroep Wilhelminapark e.o. in 1993. Vanaf die tijd onderhoudt een groep particulieren contact met medewerkers van de Gemeente Utrecht over de aanleg en onderhoudsactiviteiten in het Wilhelminapark.

Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van beleids- en beheerplannen, en aan beschrijvingen en inventarisatie van alle bomen in het parkgebied. Ook had hij veel verstand van het waterbeheer in het park. Hij hield de grondwaterstand nauwlettend in de gaten door het regelmatig zelf doen van metingen. Julius was een deskundige sparringpartner voor velen.

Dagelijks was hij in het park aanwezig  om de kwaliteit, veiligheid en originaliteit van het park te beschermen. Als lid van het bestuur en van de Beheergroep heeft Julius Emmelot een zeer belangrijke en stimulerende rol gespeeld.
Voor zijn grote verdienste werd hij in april 2010 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Julius wordt vrijdag 11 oktober a.s. 11.30 u. te Den & Rust in Bilthoven gecremeerd. Het overlijdensbericht staat onder de foto.