Koninklijk onderscheiden!

Donderdag 29 april 2010 vond het plaats. Het moment waarop koningin Beatrix haar waardering en die van ons land, toont aan een aantal landgenoten die zich over de jaren heen positief onderscheiden hebben. Zo ook het geval bij de heren Julius Emmelot en Eduard de Nooij. Beiden hebben zich vele jaren ingezet voor het wel en wee van ons monumentale park. De 29e werden zij daarvoor geëerd.

Namens het bestuur en de vele mensen die hen feliciteerden dank voor jullie inspanningen en natuurlijk van harte gefeliciteerd!

Wie graag de sfeer wil proeven van de feestelijke bijeenkomst in de pastorie van het Engelse Kerkje, of een herinnering aan de dag wil, kan terecht op de site van fotograaf Hans Kramer. Bovenstaande foto is ook van hem afkomstig.