Kroos aangepakt

Kroos aangepakt

Tjonge wat veel kroos in de Koningssloot! Dat komt door de aanvoer van voedselrijk water uit de Krommerijn en de slechte doorstroming vanwege een verstopte duiker tussen de Koningssloot en de grote vijver.
We hebben samen met de gemeente een Waterplan opgesteld. Onderdelen van dit plan zijn: het verminderen van de aanvoer van Krommerijnwater, het vervangen van de verstopte duiker door een grotere open verbinding, het baggeren van de sliblaag in de Koningssloot en het aanbrengen van waterplanten in de vijver.
In de afgelopen maanden is het kroos al verwijderd. Het water kan nu weer zuurstof opnemen, wat voorkomt dat het afstervende kroos in de winter naar de bodem zakt. Want dit zou tot een verdere toename van de voedingsstoffen in het water leiden.
In het voorjaar van 2017 zullen manden met waterplanten zoals waterlelie, fonteinkruid en kikkerbeet in de vijver worden geplaatst. Het gaat vast heel mooi worden!