Waar laten we het afval?

Een kleine twee jaar geleden was er in het University College een bijeenkomst van omwonenden van het Wilhelminapark en omgeving, waarin veel aandacht was voor de gevolgen van het intensieve zomerse gebruik van ons parkgebied. Brandplekken van barbecuetjes en achtergebleven zwerfvuil zijn de grootste ergernissen.

De gemeente is hard op zoek naar een effectieve aanpak hiervan, en overlegt met betrokkenen, waaronder de Stichting en leden van onze Beheergroep. Het zou mooi zijn als de bezoekers zich meer bewust worden van de gevolgen van het achterlaten van afval en brandplekken in het gras en dergelijke.

Afvalzakken
Beheergroeplid Marie-José Brandenburg is het aanspreekpunt. “Het plan is nu dat er op warme zaterdag- en zondagavonden tussen 18 en 20 uur mensen van de gemeente rondlopen in het park en bezoekers informeren. Ze vragen hen om hun eigen afval op te ruimen en delen hierbij afvalzakken uit. De politie en gemeentelijke toezichthouders kunnen in een voorkomend geval ondersteuning bieden.”

Er hebben zich bij Marie-José zo’n zestien vrijwilligers gemeld die deze gemeentemedewerkers gaan vergezellen. “Het is natuurlijk de kunst om de boodschap zo te brengen dat het gezellig blijft èn toch effect sorteert”, zegt José. “We weten niet of het gaat werken, we gaan het gewoon proberen.”