Nestkasten in 2010 goed bezet

Op zaterdag 13 november jl. hebben zes vrijwilligers alle nestkasten in het parkgebied geïnspecteerd en schoongemaakt. In totaal hangen er 34 nestkasten in het Wilhelminapark, Stolberglaan, Prinsesselaan en Hogelandse park. Vanaf 1995 hangen er nestkasten en wordt telkens in november gekeken of het kastje al dan niet bezet is geweest. Iedere vogelsoort heeft een eigen nestkast, maar het komt wel eens voor  dat er een andere vogel heeft gehuisd. Aan de hand van veertjes en eventuele achtergebleven eitjes kan soms worden bepaald wie de bewoners zijn geweest.

Er zijn kastjes voor koolmezen, pimpelmezen, boomkruipers, boomklevers, winterkoning, grauwe vliegenvanger, kleine bonte specht, gekraagde roodstaart en bosuil. In vergelijking met 2009 en 2008 was 2010 een goed jaar: een lichte stijging van de bezettingsgraad naar nu 76,5%.  De nestkasten zijn schoongemaakt voor het komende broedseizoen.

Bijgaand een overzicht van deze bezetting.