Nestkastjes in trek bij vogels

Op 17 november hebben twee ploegen de 33 nestkastjes in het parkgebied schoongemaakt en geïnspecteerd. Deze hangen in het Wilhelminapark, Stolberglaan, Prinsesselaan en Hogelandse park. Hiervan zijn er 26 afgelopen broedseizoen bewoond. Dat is een bezettingsgraad van zo’n 80%, en dat is meer dan vorig seizoen met ongeveer 70% bezetting.

In vier kastjes lagen nog eitjes die niet waren uitgebroed. De nestjes zijn voornamelijk bevolkt door Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper en Boomklever. Ook de speciale spechtenkast is gebruikt, waarschijnlijk door de Grote bonte specht. Deze is regelmatig in het park gesignaleerd.

In het najaar van 2011 zijn vijf nieuwe nestkasten opgehangen in het noordelijke deel van het park. Helaas heeft geen enkel vogelpaar deze kastjes als geschikte broedplek uitgekozen.