Nieuwe watertoevoer Wilhelminapark

In het voorjaar gaat de gemeente de watervoorziening van de watergangen van het Wilhelminapark verplaatsen. De huidige voorziening is aan vervanging toe. De aanleg zal worden gecombineerd met de renovatie van de Colignybrug.

De watertoevoer wordt al decennia lang geregeld met een perspomp nabij de Zilveren Schaats achter de Frederik Hendrikstraat. Via een persleiding onder de Dillenburgstraat wordt water naar fonteintjes in de Koningssloot gepompt. Deze leidingen zijn in slechte staat, verdelen het water niet voldoende over de loospunten en hebben onvoldoende capaciteit. Het gevolg is dat het waterpeil in de vijver niet constant is en dat er onvoldoende doorstroming is; een van de redenen van het ontstaan van blauwalg in de zomer.

De Stichting, met name wijlen Eduard de Nooij en Julius Emmelot, zet zich al jaren in voor de verbetering van de waterhuishouding. Immers: een constant waterpeil in de vijver is van levensbelang voor het wortelsysteem van de oudere bomen in het park.

Na het bestuderen van diverse opties heeft de gemeente in overleg met de Stichting Wilhelminapark besloten een geheel nieuwe watervoorziening aan te leggen. Het water zal vanuit de Minstroom in de Koningssloot worden gepompt. De pompen, met voldoende capaciteit, zullen met tijdschakelaars worden aangestuurd.

Meer informatie over de renovatie van de bruggen in Utrecht