Nieuwjaarsbijeenkomst 2004

Op 31 januari vond Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de pastorie van de Engelse Kerk aan de Van Hogerdorpstraat. Als vanouds heerste er een gezellige sfeer. De opkomst was groot, meer dan 100 mensen zijn langs geweest voor een gezellig praatje en een glaasje van het een of ander.

Naast de gezelligheid was er ook een serieuze component. Arnold Rietveld hield een boeiende voordracht over de Holy Trinity Church die zo’n karakteristiek onderdeel uitmaakt van onze buurt. Een leuk verhaal dat u, opgeleukt met foto’s, elders op onze site kunt lezen. Namens de aanwezigen, “Arnold bedankt”!

Diederik van Dorth tot Medler hield een kort praatje namens het bestuur van de Stichting. Hij sprak over de Beleidsvisie die zijn voltooiing begint te naderen. Als buurtbewoner zult u daar nader over geïnformeerd worden.

Zo zal er een inspraakbijeenkomst georganiseerd worden onder leiding van niemand minder dan Pia Dijkstra.

Dan waren er de dames en heren die zo hard geholpen hebben om de bijeenkomst te organiseren, Nelleke – Berend – Christa – Julius – en anderen, ook jullie bedankt!