Onderhoud grote weide

De grote weide van ons park heeft veel onderhoud nodig wil zij groen blijven. Roeland Gulikers van de gemeente Utrecht, verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen in het park: “Om de grasmat te herstellen en te verstevigen strooien we in het voorjaar graszaad over het hele veld. Maar vanwege het mooie voorjaar bezochten veel mensen al vroeg in het jaar het park om te picknicken en te voetballen. Daar komt nog bij dat het een uitzonderlijk droog voorjaar is, dus het ingezaaide gras heeft niet de kans gekregen goed op te komen. Een gedeelte van de weide ligt er heel slecht bij. Het zou mooi zijn als voetballers niet meer op de kale plekken voetbalden.”

Tijdens de zomer wordt de grote weide bemest met kunstmest. “Ook vullen we twee keer per jaar de kuilen en de brandplekken van de barbecues op met grond en zaaien ze in met graszaad”, vertelt Roeland. “Door het intensieve gebruik klinkt de bodem steeds verder in. In het najaar bewerken we daarom de weide met de prikrol. Door de gaatjes die we in de grasmat prikken wordt de bodem belucht en dat verbetert de structuur van de bodem.” En hij besluit: “Dit najaar zal het kale zuidelijke deel van de grote weide worden afgezet en vervolgens worden ingezaaid. Dan hopen we dat het gras zo wel de kans krijgt om goed op te komen.”