Park in Oost krijgt grondige opknapbeurt

Het Wilhelminapark krijgt een opknapbeurt. Met een beheerplan van tien jaar moet het park via de geleidelijke weg in de oude staat hersteld worden. Voor dit beheerplan trekt het college eenmalig 100.000 euro uit.

Tot 2015 volgt er jaarlijks nog 30.000 euro voor onderhoud. Sinds het ontwerp van het Wilhelminapark in Oost, ruim honderd jaar geleden, zijn veel boomsoorten verdwenen en is de variëteit in het groen grotendeels verloren gegaan. Ook werkt de drainage niet optimaal, waardoor de speelweide na regen in blubber verandert, en is er sprake van een slechte afwatering door verouderde rioolpijpen (duikers).

In het nieuwe plan komt de oorspronkelijke bomenstructuur terug. De komende tien jaar zullen geregeld bomen en heesters worden vervangen en aangeplant. Ook komen er proeven om de grote bloemenweides terug te brengen. Daarom zullen er vooral veel najaarsbloeiers worden geplant.De bodemkwaliteit zal worden verbeterd om monumentale bomen te sparen, en er zal een nieuw drainagesysteem onder de speelweide worden aangelegd.Ten slotte zal het park regelmatiger worden schoongemaakt en kale plekken in het gras worden opnieuw ingezaaid. Verlichting en meubilair worden de komende jaren geleidelijk vervangen. De speelplaats is al aangepakt.

De plannen voor het Wilhelminapark komen niet uit de lucht vallen. Eén van de beloftes van het college was in 2000: een flinke opknapbeurt voor de stadsparken van Utrecht. Hiervoor kwam 14 miljoen euro beschikbaar.

bron: Utrechts Nieuwsblad 31 maart 2005