Project Wateroverlast

Het werk voor het rapport over de wateroverlast in kelders en kruipruimten in onze wijk is in november j.l. gereed gekomen. Het kostte helaas wat meer tijd dan wij verwachtten, maar dat komt vaker voor. Maar het rapport is nu uitgekomen.

Het optreden van wateroverlast in kelders en kruipruimten wordt veroorzaakt door een aantal factoren die elkaar meestal versterken. Een eenvoudige en goedkope oplossing ervoor is dan ook meestal niet aan te geven. Het rapport geeft die oorzaken duidelijk aan, waardoor het beter mogelijk wordt toch tot een oplossing te komen. Overleg en samenwerking met de diverse waterbeherende instanties is daarbij van groot belang.

De 55 personen die onze enquête destijds beantwoordden hebben het rapport inmiddels thuisbezorgd gekregen. Ook is het rapport aangeboden aan de wethouder die het waterbeheer in zijn portefeuille heeft. In februari hopen wij met hem en met de bij het waterbeheer betrokken ambtenaren nader te overleggen.

Andere geïnteresseerden die het rapport willen ontvangen kunnen dat melden aan het adres van de Stichting Wilhelminapark e.o., of bij ondergetekende. Tegen betaling van de kosten, 5 euro per exemplaar, krijgen zij het rapport dan ook thuis gestuurd.

Eduard de Nooij
tel. 030-2516832