Samen voor de toekomst van ons park!

De stichting Wilhelminapark e.o. wil dat Wilhelminapark als nationaal monument haar kwaliteiten in de toekomst blijft behouden. Daarvoor hebben we in 2006 een beleidsvisie voor de komende vijftig jaar ontwikkeld voor het hele parkgebied. Nu zes jaar later wijzigen de maatschappelijke omstandigheden ingrijpend. Helder is dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien en de consequentie daarvan zal zijn dat niet alles meer kan.

Wat leeft er?
De gemeente Utrecht zal als beheerder/eigenaar van het park keuzes maken die de kwaliteit van het park in de toekomst waarborgen. De stichting Wilhelminapark e.o. ziet het als haar taak de gemeente vooraf in haar besluitvorming zo goed mogelijk te voeden om tot de ‘beste’ keuzes te komen. Dit doen wij vanuit onze opdracht een goede toekomst van het park waar mogelijk te waarborgen. In dat kader is een goede binding met onze omgeving van groot belang. We willen weten wat er leeft en wat de bewoners van de wijk Oost belangrijk vinden wanneer dit betrekking heeft op het Wilhelminapark. Daarom hebben we eind mei een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden met als thema: ‘Wilhelminapark: pretpark of oase van rust?’