Sanitaire voorzieningen in het park

In de afgelopen jaren is op mooie zomerse dagen de druk op het park enorm toegenomen; jong en oud genieten dan volop van het park. Behalve genieten van het groen en de zon wordt er dan vaak volop geconsumeerd; mede door de vele voorzieningen in de directe omgeving is een smaakvolle picknick al snel mogelijk. Vraag is dan wel waar de mensen hun behoeften doen. De horeca gelegenheden en/of particulieren rondom het park zijn misschien in geval van nood bereid te helpen maar zitten daar niet op te wachten. Vaak zijn dan de bosschages verleidelijk; ons inziens een ongewenste situatie. Naar onze mening zou dan een zelfreinigend toilet (á la de sanisettes in het centrum van de stad) ideaal zijn. We denken dan aan een onopvallende plek tussen het transformatorhuisje bij de brug richting Prins Hendriklaan en de parkeerplaats (bij de speelplaats). Wij willen graag van u weten of u onze mening deelt. De gemeente bij monde van de wethouder staat niet onwelwillend tegenover het idee maar is niet bereid de kosten geheel voor zijn rekening te nemen. Een eerste kostenindicatie gaf circa €100.000 aan. Om ons verzoek kracht bij te zetten verzoeken wij u op de opinie kaart (zie Nieuws uit het park) aan te geven wat u vindt en of u bereid bent een financiële bijdrage te leveren;

Hebt u geen exemplaar van Nieuws uit het Park dan vragen we uw mening via email kenbaar te maken ( info@wilhelminapark.com ).