Schoonmaakactie van de vijver

Schoonmaakactie van de vijver

Het zal sommigen al vast zijn opgevallen. In de vijver drijven klonters van draadwieren, ook wel ‘flap’ genoemd. Dit nam zo’n grote vormen aan dat we afgelopen week met een paar vrijwilligers met harken zoveel mogelijk flap vanaf de kant hebben verwijderd.

Flap groeit vooral in oppervlaktewater dat verontreinigd is met meststoffen. Dat flap nu ook in de eerst zo schone vijver aanwezig is, is eigenlijk geen verrassing met al die poepende ganzen. Vanaf maart hebben er steeds 25 tot 45 ganzen in en rond de vijver gebivakkeerd. Het zijn verschillende soorten ganzen, die bij elkaar 22 jongen hebben gekregen.

Jammer dat de waterkwaliteit nu zo achteruit is gegaan. Deze was goed, getuige de aanwezigheid van kuifeenden deze winter en een paartje futen met jongen dit voorjaar. We proberen er alles aan te doen om het tij te keren. Het plan is om een dezer dagen met een bootje de vijver op te gaan om nog veel meer te verwijderen. Hopelijk helpt het en zijn we niet aan het dweilen met de kraan open.