Stank vanuit de Koningssloot

Stank vanuit de Koningssloot

Wat ziet hij er mooi uit, de Koningssloot. Echter: schijn bedriegt! Al sinds oktober klagen omwonenden over stank vanuit de Koningssloot. Ze ruiken het zelfs in hun huis. De kleur van het water is melkwit, niet echt gezond. In eerste instantie zei iemand van de gemeente dat dit veroorzaakt werd door afstervend kroos. Maar wij als stichting geloofden dat niet. We hebben al een paar jaar lang kroos, en waarom gaat dat nu gepaard met stank?

Half november hebben we dit probleem aangekaart bij onze contactpersoon van de gemeente. Is hier wellicht sprake van lozing van rioolwater? Overigens staan op de kaart geen overstortingen van rioolwater ingetekend. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het hier om rioolwater zou gaan. Wat is de oorzaak dan wel?

Watermonsters

Op 29 november hebben we een officiële melding gedaan bij de gemeente. Als reactie daarop heeft de gemeente op 4 december de bovenste laag van circa tien centimeter afgezogen. Dat leidde niet tot een duidelijke verbetering. Daarna hebben we aangedrongen op het nemen van watermonsters, zodat kan worden uitgezocht of hier sprake is van een lozing van rioolwater of water van andere herkomst.

Uiteindelijk heeft het Hoogheemraadschap op 18 december een watermonster genomen. De uitslag hiervan komt hopelijk volgende week binnen. De pompen blijven voorlopig uitstaan om te voorkomen dat er onnodig veel vies water in de vijver terechtkomt. Dan kunnen we het helemaal wel vergeten dat het nog wat wordt met onze maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.