De Stichting valt in de prijzen

Stichting Wilhelminapark e.o. ontvangt Nengerman wisselbeker.

De afdeling Utrecht van de vereniging GROEI & BLOEI kent ieder jaar een waarderingsprijs toe aan een persoon of groep die zich op een bijzondere wijze inzet voor de natuur in en om de stad Utrecht. Dit jaar werd deze waarderingsprijs toegekend aan onze Stichting, voor onze inzet voor behoud en herstel van het Wilhelminapark! Wij zijn uiteraard zeer erkentelijk voor dit gebaar van waardering van GROEI & BLOEI.

Onze voorzitter mevr. Noor Erkelens-Buttinger nam op 16 maart j.1. de prijs, bestaande uit de Nengerman-wisselbeker en een envelop met inhoud, in ontvangst op de jaarvergadering van de afdeling Utrecht van GROEI & BLOEI. Daarbij was tevens de gelegenheid om wat te vertellen over de activiteiten van onze Stichting. Het was een feestelijk gebeuren!

Wij zullen de inhoud van de enveloppe waarschijnlijk besteden aan voorlichtingsmateriaal over ons mooie park, te plaatsen in de informatiepanelen die in het park staan.

Eduard de Nooij
De Stichting valt in de prijzen I

Op 16 februari ontvingen wij bericht van het bestuur van Groei & Bloei dat de waarderingsprijs 2004 aan de Stichting Wilhelminapark e.o. is toegekend. U kunt begrijpen dat we dit erg leuk vinden. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zitten en een aanmoediging om door te gaan. Daarom Groei & Bloei bedankt!

Anton Verbunt