Uitnodiging boomaanplanting

Geachte buurtbewoners,

Ruim honderdtien jaar geleden werd aan de oostkant van Utrecht een fraai parkgebied aangelegd. Met het planten van de Wilhelminalinde bij de toenmalige ingang bij Oudwijk kreeg het landschapspark in september 1898 haar huidige naam: het Wilhelminapark. Het park kreeg in 2001 het predikaat Rijksmonument. Dit park is uniek, er staan meer dan 1000 bomen in meer dan 100 variaties!

Om het parkgebied te kunnen onderhouden en verloren gegane of zeer oude (zieke) bomen te vervangen is een bomenplan opgesteld door deskundigen van de gemeente in nauwe samenwerking met de beheergroep Wilhelminaparkgebied. Er is jaren gewerkt om de staat van onderhoud van alle bomen en struiken in kaart te brengen. Dit Bomenplan is onlangs voltooid!

In het document “Hand aan de schop” is voor de komende 15 jaar beschreven wat er in het parkgebied gedaan moet worden om de structuur van het parkgebied te behouden en te verbeteren. Ter gelegenheid en ter markering van dit heugelijke feit heeft de Stichting Wilhelminapark en omstreken een bijzondere boom, een Lampionboom (Koelreutheria paniculata), aangeboden aan de gemeente Utrecht.

Voor de feestelijke aanplanting van deze boom nodigt het bestuur van de stichting Wilhelminapark U van harte uit op 10 maart 2010 om 16.30 uur Plaats: oeverstrook nabij de “ Burgemeestersbank”, bij parkingang Burg. Reigerstraat.

Wij hopen U op 10 maart a.s. te mogen begroeten om met U van het spektakel te genieten en daarna een glas te heffen op ons prachtige park en haar talloze bezoekers.

Namens het bestuur en de beheergroep van de Stichting Wilhelminapark en omstreken,
Mw. J. la Rivière-Ilsen, Secretaris