Utrecht-Oost beschermd stadsgezicht

Op woensdag 4 december is Utrecht twee nieuwe beschermde stadsgezichten en één nieuw beschermd dorpsgezicht rijker: Utrecht-Oost, Elinkwijk/De Lessepsbuurt en Haarzuilens. Kenmerkende onderdelen van beschermd stadsgezicht Utrecht-Oost zijn het Wilhelminapark, de voormalige buitenplaatsen De Oorsprong en het Hogeland, de begraafplaats St.-Barbara, de Maliebaan en het Veeartsenijterrein. Het beschermd stadsgezicht Utrecht-Oost sluit naadloos aan op de Utrechtse binnenstad die al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw beschermd stadsgezicht is.

Inspiratie voor doorontwikkeling
De gemeente Utrecht kan trots zijn op deze waardering. Voor zover dat er nog niet is kan zij aan de slag met een bestemmingsplan waarin de bescherming van de gebieden wordt geregeld. Dat de gebieden nu worden beschermd, wil overigens niet zeggen dat ze worden ‘bevroren’ en dat er niets meer mag worden gewijzigd. Integendeel: de kernkwaliteiten van de gebieden kunnen juist worden gebruikt als inspiratiebron voor verdere doorontwikkeling. Uiteraard met inachtneming van de cultuurhistorische waarden.

Aanmoediging om door te gaan
Voorzitter Cathrien Ruys van de stichting Wilhelminapark e.o: “Hoewel onze Stichting zich primair richt op bescherming van het monumentale groengebied beschouwen wij dit als een aanmoediging  ons te blijven inzetten voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte. Daar zijn de leden van Beheer en Bestuur best trots op!”

Monumenten Selectie Project
De aanwijzing door de Rijksdienst is een gevolg van het Monumenten Selectie Project waarbij toppers uit de Nederlandse stedenbouw uit de periode 1850-1940 zijn geselecteerd.

Wilt u hier meer over weten? Lees het persbericht op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier kunt u ook de volgende documenten downloaden:
– het Aanwijzingsbesluit,
– een gedetailleerde begrenzingskaart ,
– een uitgebreide toelichting op de bescherming van Utrecht-Oost.