Velvergunning aangevraagd voor iconische bruine beuk

Velvergunning aangevraagd voor iconische bruine beuk

DE boom van Utrecht, de bijna 170 jaar oude bruine beuk bij de rotonde Emmalaan, Oudwijk, gaat dood.  De bijzondere boom, die (onjuist) ook wel met rode beuk wordt aangeduid, is al lange tijd ziek maar de slechte staat waarin hij verkeert was nog nooit zo zichtbaar als nu. Terwijl andere bomen volop in het blad staan, staat de bruine beuk er kaal bij. Nu de boom dood gaat en daardoor een gevaar voor zijn omgeving vormt,  gaat de gemeente in augustus een kapvergunning aanvragen.

Iconische bruine beuk

De afgelopen jaren heeft de gemeente op diverse manieren geprobeerd om de beuk nieuw leven in te blazen. In de zomer van 2014 werden de eerste donkere vlekken op de stam aangetroffen, wat duidt op een aantasting door zwam of schimmel. In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd om de boom te onderzoeken; daaruit bleek dat de bruine beuk is besmet met een zeer agressieve schimmel, genaamd Phytophthora plurivora. Sinds die tijd voeren boomdeskundigen van de gemeente tweemaandelijks visuele inspecties uit om de conditie van de boom te monitoren. In de zomer van 2016 krijgt de beuk een behandeling met compostthee om de voeding van de bodem te verbeteren. In het najaar van 2016 blijkt de conditie desondanks sterk verminderd. Ook in april 2017 probeert de gemeente met het toebrengen van het middel Biochar de boom te versterken. Ondanks een korte opleving blijft de conditie van de boom achteruit gaan. In 2018 is de boom zelfs maandelijks geïnspecteerd. Afgelopen voorjaar verschijnt een nieuwe zwam in de boom. Het hout van de beuk droogt uit waardoor de kans op het afbreken van takken toeneemt. Voor de veiligheid van zijn omgeving heeft de gemeente hekken geplaatst om de bruine beuk. Ondanks alle inspanningen is het einde van de boom nu in zicht.

Nieuwe beuk staat klaar
Het goede nieuws is dat de gemeente al jaren geleden een mooie soortgenoot heeft gevonden die een waardige vervanger kan zijn.
Deze eveneens bruine beuk is ongeveer 35 jaar oud en met zijn lengte en omvang geschikt om hier te plaatsen. De boom groeit bij een kweker in Brabant. Het wordt nog een dure en zware klus om deze inmiddels al forse boom uit te graven, te vervoeren en te planten. Bovendien moet eerst de verontreinigde grond rond de oude beuk afgegraven worden. Mocht het om praktische of financiële redenen toch niet haalbaar blijken om deze bruine beuk naar Utrecht te halen, dan heeft de gemeente nog een jongere, kleinere beuk ‘klaar staan’.

Lees hier het wijkbericht van de gemeente.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit bericht, neem dan contact op met boomdeskundige Frank van den Brink, via  frank.van.den.brink@utrecht.nl of 030 – 286 0000