Vernieuwen beschoeiingen

Dit voorjaar is de houten beschoeiing van de Koningssloot vernieuwd. Het ziet er mooi uit en kan weer heel wat jaren mee. De gemetselde oeverrand van de vijver was op een aantal plaatsen erg slecht geworden. Dat is nu netjes hersteld. De verwachting is wel dat over een paar jaar de hele oeverbescherming van de vijver vernieuwd moet worden. Dat wordt dan echt grote klus!