De vijver kreeg een grote schoonmaakbeurt

De vijver kreeg een grote schoonmaakbeurt

Met groot en klein materieel is vandaag 10.000 kg flap, waterplanten en kroos weggehaald uit de vijver. Boer Dirk en de mannen van Agterberg waren op twee plekken aan het werk. Op een speciaal vlot zijn alle waterplanten bij elkaar geharkt. Met een grote kraan is dit vervolgens uit het water geschept en in de laadbak van een vrachtauto geladen. In totaal zijn drie laadbakken vol organisch materiaal afgevoerd.

De vervuiling van het water is volgens onze experts voornamelijk veroorzaakt door de uitwerpselen van de vele ganzen die inmiddels de oever bevolken. Heel jammer, maar dit jaar is er voor het eerst in vijf jaar weer blauwalg in de vijver aangetroffen. Vrijwilligers van de stichting hebben in eerste instantie zelf geprobeerd  om de flap uit de vijver te verwijderen. Dat kon alleen vanaf de kant, en dan kom je niet ver.
Vandaar dat we hulp ingeroepen hebben bij de gemeente en die kwam verrassend snel!


Hier zie je wat er allemaal in het water drijft. Naast de flap vooral waterpest en grof hoornblad. Het goede nieuws is dat we hebben kunnen constateren dat er geen Cabomba in de vijver zit. Cabomba of waterwaaier is een waterplant die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. De plant wordt veel als aquariumplant gebruikt en sinds 1986 is hij voor het eerst in het Nederlandse oppervlaktewater aangetroffen. In Loosdrecht groeit de plant explosief. De plant is in staat om waterwegen volledig te overwoekeren en veroorzaakt problemen voor recreatie en bedreigt de soortenrijkdom.


Jammer genoeg zat het weer niet helemaal mee, en heeft de aannemer vanwege de regen het werk niet helemaal af kunnen maken. Maar de stemming was in elk geval opperbest!