Water in kelder of kruipruimte?

Eind 2004 verscheen ons rapport “Overlast door grondwater”.

De twee jaar daarna was er weinig grondwateroverlast! In Rijnsweerd werd namelijk voor een groot bouwproject bronbemaling toegepast waardoor het grondwaterpeil in onze wijk een stuk lager werd. Vandaar!

Maar: de wateroverlast in kelders is alweer een paar maanden volop terug.

Tijd om U erop te wijzen dat de gemeente het graag wil weten als U daar last van hebt. Met de komst van de Integrale Water Wet wordt de gemeente verantwoordelijk voor overlast door grondwater! U kunt Uw melding doorgeven aan de heer Kruithof, Afd. Geotechniek van het IngenieursBureau Utrecht, tel. 030-2867351 .

Als U het ook doorgeeft aan Eduard de Nooij (tel. 2516832,e-mail noolin@wanadoo.nl ) kunnen wij ook de vinger aan de pols houden.