Water? Zo eenvoudig is dat niet!

We vinden het eigenlijk normaal dat er water staat in de grote vijver. Maar daar komt nogal wat bij kijken. De stichting zet zich al jaren in voor verbetering van de waterhuishouding en heeft samen met de gemeente nagedacht over een manier om deze te verbeteren.

Leidingen zijn oud
Nu nog wordt het water vanaf de Zilveren Schaats door een persleiding gepompt die onder de Dillenburgstraat door naar twee fonteintjes in de Koningssloot loopt. De pomp is in handen van het Waterschap.
Als het waterpeil aangepast moest worden was er altijd overleg nodig tussen de gemeente en het waterschap. Dat is omslachtig. Daarbij klopt de diameter van de leiding naar de zuidelijke tak van de Koningssloot niet, waardoor de wateraanvoer te weinig was. Vooral ’s zomers geeft dat problemen. Een constant waterpeil in de vijver is van levensbelang voor het wortelsysteem van de bomen in het park.

Nieuw plan
In het plan dat er nu ligt voeren twee pompen het water aan vanuit de Minstroom. De diameter van de aanvoerbuizen is aangepast en beide pompen komen nu onder gemeentelijk toezicht. Nu kan er sneller actie kan worden ondernomen als het waterniveau daarom vraagt.

Renovatie Colignybrug
De aanleg zal worden gecombineerd met de renovatie van de Colignybrug. De nieuwe pompen worden met tijdschakelaars aangestuurd. De beheergroep zal het waterpeil nauwlettend in de gaten houden met behulp van de aangebrachte peilschalen in het park. In de toekomst hopen we dat het waterpeil in het park constant is, met voldoende verversing.