Werkzaamheden rotonde Burgemeester Reigerstraat, Loolaantje

Wanneer je over het Loolaantje wandelt, of fietst, ontkom je niet aan de werkzaamheden die plaatsvinden aan de rotonde en de weg tot aan het Loolaantje. Er wordt hard gewerkt om achterstallig onderhoud aan de duikers weg te werken. Daarnaast wordt de wegsituatie ingrijpend aangepast om een veiliger verkeerssituatie te creëren. Onder aan deze pagina treft u een tekening aan met een weergave van hoe het er uit moet komen te zien. Volgens de berichten moet het werk medio half augustus af zijn. Wilt u meer over de werkzaamheden weten dan adviseren wij u om contact met het wijkburo op te nemen. Naast deze werkzaamheden zijn we erg blij met het onderhoud aan het monumentale bruggetje. De verbinding vijver en kommetjes wordt gerepareerd en verbetert wat de doorstroming ten goede zal komen. De vissen zullen dit zeer waarderen.

Wij hopen dat er nog budget gevonden zal worden om de vijvers aan beide zijden van de weg schoon te maken want daar liggen enorm veel lege flessen, fietsen en bladeren in het water.