Word donateur

Stichting Wilhelminapark

Doel

Stichting Wilhelminapark komt op voor de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarden van het groengebied dat bestaat uit het Wilhelminapark, de Emmalaan, het Hogelandse Park en het Rosarium in Utrecht. Zij zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beheer en gebruik van het openbaar groen in dit gebied.

Werk

De Stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij maken deel uit van de werkgroepen flora & fauna, gebruik & recreatie, communicatie en dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur is steeds ook ‘trekker’ van een werkgroep.

De Stichting werkt nauw samen met de gemeente, zowel op het gebied van het groenbeheer als op dat van bestuur en beleidsvorming. Zo is er regelmatig contact over beleid met medewerkers van het wijkbureau en organiseren de Stichting en gemeenteambtenaren die bij het park zijn betrokken jaarlijks een integraal overleg waarin de beleidslijnen besproken worden. Daarnaast vindt om de twee maanden overleg plaats tussen de Stichting en de afdeling groen over praktische parkaangelegenheden. En vrijwel wekelijks tot dagelijks –afhankelijk van wat er speelt– zijn er contacten tussen vrijwilligers en gemeentelijke medewerkers over concrete ontwikkelingen in het park.

BESTUUR

 • bestuurslid wilhelminapark
  Michiel Wijn (voorzitter)
 • lid van het bestuur
  Wim Heijnen (secretaris)
 • profielfoto bestuurslid stg. wilhelminapark
  Lucas Verheul (penningmeester)
 • bestuurslid wilhelminapark
  Hanny Sliepen (flora en fauna)
 •  
 • lid van het bestuur
  Barbara Houtzager (recreatie en gebruik)
 • bestuurslid wilhelminapark
  Wouter van Dijke (communicatie)

RECREATIE EN GEBRUIK

 • lid werkgroep gebruik en recreatie
  Barbara Houtzager

FLORA & FAUNA

 • lid werkgroep flora & fauna
  Hanny Sliepen
 • lid werkgroep flora & fauna
  Johan Berkhuysen
 • lid werkgroep flora & fauna
  Desiree van Lieshout
 • lid werkgroep flora & fauna
  Mark van Gendt

COMMUNICATIE

 • lid werkgroep communicatie
  Michiel Wijn
 • lid werkgroep communicatie
  Joost van Dijck
 • lid werkgroep communicatie
  Wouter van Dijke
 • lid werkgroep communicatie
  Anna Groot
 • lid werkgroep communicatie
  Hayo Roskam

OVERIGE VRIJWILLIGERS

 • lid werkgroep projecten
  Marije Scheffers
 • lid werkgroep projecten
  Marie José
 • lid werkgroep projecten
  Bo Terpstra
 • lid werkgroep projecten
  Bob Corstens
 • lid werkgroep projecten
  Luc Pacilly