Word donateur

Stichting Wilhelminapark

Doel

Stichting Wilhelminapark e.o. komt op voor het Wilhelminapark, de Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium in Utrecht. De stichting behartigt de belangen van bewoners en andere belanghebbenden op het gebied van woon- en leefomstandigheden in en om het park.

De Stichting heeft als doel de monumentale waarde van het park en de bebouwing en het groen in de buurt te beschermen. Daarvoor wil de Stichting ook verantwoord beheer en gebruik van het openbaar groen bevorderen.

Werk

De Stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij maken deel uit van de werkgroepen flora & fauna, gebruik & recreatie, communicatie en dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur is steeds ook ‘trekker’ van een werkgroep.

De Stichting werkt nauw samen met de gemeente, zowel op het gebied van het groenbeheer als op dat van bestuur en beleidsvorming. Zo is er regelmatig contact over beleid met medewerkers van het wijkbureau en organiseren de Stichting en gemeenteambtenaren die bij het park zijn betrokken jaarlijks een integraal overleg waarin de beleidslijnen besproken worden. Daarnaast vindt om de twee maanden overleg plaats tussen de Stichting en de afdeling groen over praktische parkaangelegenheden. En vrijwel wekelijks tot dagelijks –afhankelijk van wat er speelt– zijn er contacten tussen vrijwilligers en gemeentelijke medewerkers over concrete ontwikkelingen in het park.

BESTUUR

 • bestuurslid wilhelminapark
  Michiel Wijn
 • bestuurslid wilhelminapark
  Wouter van Dijke
 • bestuurslid wilhelminapark
  Hanny Sliepen
 • bestuurslid wilhelminapark
  Martine ten Voorde
 • lid van het bestuur
  Wim Heijnen
 • lid van het bestuur
  Michiel Angenent
 • profielfoto bestuurslid stg. wilhelminapark
  Lucas Verheul
 • lid van het bestuur
  Barbara Houtzager

PROJECTEN

 • lid werkgroep projecten
  Bo Terpstra
 • lid werkgroep projecten
  Bob Corstens
 • lid werkgroep projecten
  Luc Pacilly
 • lid werkgroep projecten
  Marie José
 • lid werkgroep projecten
  Marije Scheffers

GEBRUIK & RECREATIE

 • werkgroep gebruik & recreatie
  Martine ten Voorde
 • lid werkgroep gebruik en recreatie
  Barbara Houtzager

FLORA & FAUNA

 • lid werkgroep flora & fauna
  Hanny Sliepen
 • lid werkgroep flora & fauna
  Johan Berkhuysen
 • lid werkgroep flora & fauna
  Desiree van Lieshout
 • lid werkgroep flora & fauna
  Mark van Gendt

COMMUNICATIE

 • lid werkgroep communicatie
  Michiel Wijn
 • lid werkgroep communicatie
  Anna Groot
 • lid werkgroep communicatie
  Joost van Dijck
 • lid werkgroep communicatie
  Wouter van Dijke
 • lid werkgroep communicatie
  Hayo Roskam